Advertisement

email_18_animated.gif
مشتاقانه منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم
manager.khuzestanclub@gmail.com
نام کاربری

کلمه عبور

مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور
ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت

صفحه اصلی arrow خواندني ها arrow خواندنی ها arrow زلال که باشی آسمان در تو پیداست
زلال که باشی آسمان در تو پیداست چاپ ارسال به دوست
۲۶ دي ۱۳۸۸
با كمی مكث جواب داد :

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،

با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،

و بدون ترس برای آینده آماده شو .
            ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز .

            شک هایت را باور نکن ،

            وهیچگاه به باورهایت شک نکن .

            زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیكه بدانی چطور زندگی کنی .

            پرسیدم ،

            آخر .... ،

            و او بدون اینكه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد :

            مهم این نیست که قشنگ باشی ... ،

            قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر .

            كوچك باش و عاشق ... كه عشق ، خود میداند آئین بزرگ كردنت را ..

            بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با کسی .

            موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن ..

            داشتم به سخنانش فكر میكردم كه نفسی تازه كرد وادامه داد ...

        هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی كردن و امرار معاش در صحرا میچراید ،

        آهو میداند كه باید از شیر سریعتر بدود ، در غیر اینصورت طعمه شیر خواهد شد ،

    شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد ، كه میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند ..

مهم این نیست كه تو شیر باشی یا آهو ... ،

مهم اینست كه با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن كنی ..

به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ... ،

كه چین از چروك پیشانیش باز كرد و با نگاهی به من اضافه كرد :

زلال باش .... ،‌ زلال باش .... ،

فرقی نمی كند كه گودال كوچك آبی باشی ، یا دریای بیكران ،

زلال كه باشی ، آسمان در تو پیداستیادداشت های بازدیدکنندگانCopyright 2008, Khuzestanclub.org All rights Reserved